szerda, 06 május 2009 09:00

Vásárhelyi 200 alapítvány

Írta:
Értékelés:
(1 szavazat)

Vásárhelyi 200 alapítvány

számlaszáma: 11721026-20265029
Befizetés módja: átutalás vagy banki befizetés
Közlemény: alapítványi támogatás, befizető neve
Támogatását köszönjük!

A Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola két volt diákja, Kecsmár Erzsébet és Kácser Zoltán szép gesztust tett egykori iskolájának: 1995-ben 20-20.000 Ft induló tőkével (törzstőke) létrehozták a Vásárhelyi 200 Alapítványt. Maga az iskola 50.000 Ft-tal támogatta a kezdeményezést. 1995. január 12-i hatállyal működik az alapító okiratban meghatározott célok és követelmények szerint a jogi és magánszemélyek befizetéseiből, pályázatok megnyeréséből, vállalkozásból, kamatbetétekből gazdagodó alapítvány.

Működése határozatlan időre szól. Fő célja: az oktatás sokoldalú segítése, színvonalának emelése, mindenekelőtt az idegennyelv-oktatás iskolai és iskolán kívüli lehetőségeinek finanszírozása.

Az alapítvány kezelő szerve az alapítványi kuratórium. Tagjainak száma 5 fő, a tagok jelölése 3 éves időtartamra szól. A Vásárhelyi 200 Alapítvány kuratóriumi tagjai:

Kecsmár Erzsébet, Kácser Zoltán alapítók
Bédiné Dancs Zsuzsa a kuratórium elnöke
Vígh Éva, az alapítványi gazdálkodást irányítja
Bodroghyné Mórocz Gabriella

Sahin-Tóth Zsuzsa
Somogyi Edit

Az alapítvány az elmúlt esztendőkben igyekezett megfelelni célkitűzéseinek. Többek között jelentős összeggel támogatta azokat a tanulókat, akik cserekapcsolatok keretében Németországba és Angliába utaztak. Hozzájárult nyelvi találkozók, ill. szakmai gyakorlatok költségeihez. Támogatta az országos tanulmányi versenyeken induló tanulókat, s vállalta a C típusú állami nyelvvizsgák jelentős részét is. Komoly összegeket áldozott könyvtári könyvek beszerzésére.

Az alapítványi támogatás lehetőségei elég gazdagok, érdemes azokat okos célokra felhasználni. Mindenekelőtt azok részesülhetnek a támogatásban, akik tanulmányi eredményük, szorgalmuk, magatartásuk alapján arra érdemesek, illetve akik szociális körülményeik következtében arra rászorulnak.

Javaslatokat tehetnek az osztályfőnökök, a szaktanárok, az iskolai diákönkormányzat, de pályázhat maga a tanuló is!

Vásárhelyi 200 Alapítvány: 18073087-1-43

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik alapítványunkat a személyi jövedelemadó 1%-val támogatják!

Vásárhelyi 200 Alapítvány
számlaszáma: 11721026-20265029
Befizetés módja: átutalás vagy banki befizetés
Közlemény: alapítványi támogatás, befizető neve
Támogatását köszönjük!

Éves beszámolók:

2011. évi beszámoló pdf icon2012. évi beszámoló pdf icon2014. évi beszámoló pdf icon2016. évi beszámoló pdf icon

2015. évi beszámoló

2015. évi beszámoló - 1pdf icon

2015. évi beszámoló - 2pdf icon

2015. évi beszámoló - 3pdf icon

2015. évi beszámoló - 4pdf icon

2015. évi beszámoló - 5pdf icon

2015. évi beszámoló - 6pdf icon

2015. évi beszámoló - 7pdf icon

2015. évi beszámoló - 8pdf icon

Megjelent: 16026 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 22 június 2017 08:04