OM azonosító: 203061 | Telephely kódja: 021

Az “Education - A Journey in Time” partnerség programot iskola-ill.oktatásfejlesztési projektnek szántuk. Célja a múlt és a jelenkori oktatási rendszerek közötti összehasonlítás és az analízis elősegítse volt, melyeket partneriskoláink és azok oktatási rendszereik bemutatásán keresztül valósítottunk meg régi EU tagországok, mint Németország, az Egyesült Királyság; újabb tagországok mint Bulgária, Lengyelország, Románia és Magyarország; valamint egy jövőbeni EU tagország, Törökország bevonásával. Törekedtünk olyan közös felületet találni, ahol mindannyian innovatívak, alkotók és fejlesztők is lehetünk az oktatás területén, s egyben válaszolhatunk minden, a közösség igényeivel kapcsolatos kérdésre is. A partnerintézmények elhatározták, hogy egyesítik erőiket és tanulnak egymástól, hogy a tapasztalatokat megosztva  egy „közös intézményt” hozhassanak létre, s egyben egy információs bázist is annak érdekében, hogy a közös terméket további más, érdeklődő intézményeknek is bemutathassák mind helyi, országos, mind nemzetközi téren.
Célunk az volt, hogy feltérképezzük, hogy hogyan is indult az oktatás, s hogyan fejlődött évszázadokon keresztül a különböző európai országokban. Mindemellett szerettünk volna hangsúlyt fektetni a résztvevő országok oktatási mintáira, arra, hogy hogyan is működnek ezek manapság, és arra is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie napjainkban, s a jövőben. Aláhúztuk minden oktatási rendszer erősségét, és azt, hogy hogyan tehetjük még erősebbé azokat ahol lehetséges azzal, hogy tapasztalatot cserélünk és figyelmet fordítunk a diákok igényeire úgy, hogy ötleteiket, gondolataikat, kreativitásukat alkotóan használjuk fel.
Annak érdekében, hogy megvalósítsuk a kitűzött céljainkat, a projekt folyamán minden ország PowerPoint beszámolókat és rövid filmeket készített, tematikus műhelymunkákat vagy tanulmányi kirándulásokat szervezett régi iskolákba vagy más, oktatáshoz kapcsolódó intézménybe, vagy emlékhelyre. Mindemellett a partneriskolák színpadra állítottak különböző darabokat, fotó-és rajzversenyt szerveztek, bemutató órákat tartottak, a szülőkkel és a helyi közösség tagjaival különböző találkozóknak voltak házigazdái. Ezen kívül létrehoztunk egy project magazint, és a projekt weboldalát is.
Az „Education - A Journey in Time” projekt olyan feladatokat tartalmazott, mely egyaránt megmozgatta a diákokat, a tanárokat és a vezető testületet is minden partnerintézményben. A diákok részt vettek a kutatómunkában, az anyaggyűjtésben és a Power Point prezentációk elkészítésében olyan témákban, mint az oktatási rendszer jelenlegi helyzete és annak kezdetei, kialakulása. Ezen kívül oktatási mintákkal kapcsolatos rövid színdarabokat adtak elő, melyeket rögzítettünk is, vagy pedig az egymás mellett élésről, elfogadásról szóló fotó és rajzversenyen szerepeltek sikeresen. Mindeközben fejlesztették IT tudásukat, és más kultúrákról, más nemzetekről való ismereteiket. A diákok a projekttalálkozókon is részt vettek, ahol bemutatták egymásnak a prezentációikat, s így erősödött önbizalmuk és kommunikációs készségük is. A diákcsere hozzásegítette őket ahhoz, hogy kiszélesítsék látókörüket Európában és új, baráti kötelékeket alakítsanak ki.
Amellett, hogy a tanárok a diákok tevékenységeit felügyelték és koordinálták, kiemelkedő szerep jutott számukra olyan óriási rendelkezésre álló ismeretanyag harmonizálásában specifikus témakörökben, mint a módszertan, az oktatási stratégiák vagy az oktatástörténet. A tanárok egyénileg is dolgoztak témákban, mint például az inkluzív oktatás, a minőségbiztosítás, valamint új módszerek feltárása az oktatásban. A projektmunka során mind pedagógiai ismeretük, mind pedig a szülőkkel és a helyi lakóközösséggel való jó kapcsolat kialakításának kompetenciája, valamint nyelvi és IT készségük is fejlődött. A különböző nemzetek tanárai közötti sikeres és hatékony kommunikáció megnövelte önbecsülésüket, mindemellett a kollégáknak alkalmuk nyílt arra, hogy megismerhessék egymást, ami a jövőben akár egy hosszú távú barátsággá is alakulhat.
A két év során mindvégig törekedtünk és erőteljes lépéseket tettünk a disszeminációra, azaz a projekttermék terjesztésére mind iskolai, mind lokális szinten. (Rövid műsorszámok, videófelvételek, filmek, összefoglalók, PowerPoint prezentációk, újságcikkek, iskolai weboldal bővítése) Nagyszámú diák, tanár, szülő vett részt a projektben, megerősítve ezzel az iskola-szülő-közösség kapcsolatot.
Mindent egybevetve, úgy gondoljuk, hogy az „Education – A Journey in Time” partnerségben sokat tanultunk egymástól, s sikeresen elértük kitűzött célunkat: nagy lépést tettünk a sokszínű európai oktatás és iskolarendszerek harmonizációja felé.
Our partnership “Education - A Journey in Time” was designed as a school development project. Its purpose was to encourage the comparison and the analysis of past and present educational solutions, which were adopted by partner schools and education systems in old members of EU (Germany, United Kingdom), new members of the Union (Romania, Poland, Hungary, Bulgaria) and future members (Turkey), in order to find the common ground which could sustain innovation and progress in education and answer the needs of each community in the same time. The partner schools decided to unite their forces and to learn from each other, to share the acquired experience of each institution and turn it into a common one, to create an informational base in order to offer through it the final products to other interested institutions, locally, as well as nationally and internationally.
We intended to explore how the education system started and how it developed in different European countries. Moreover, we wanted to emphasize the traditional educational patterns from each country, the way it functions today and how the education system faces the challenges of present times and of future times. Underlining the strong points from each education system and finding ways to improve it, where possible only by sharing experience and, most of all, by paying attention to students’ needs, making their ideas productive, using their creativity.
In order to achieve the proposed objectives, all the partner schools  presented PowerPoint presentations, short movies, organised thematic workshops and study visits to museums, old schools or different other relevant institutions or monuments, during the project meetings. Besides this, the partner schools put on stage different plays, prepared photography/painting exhibitions, held demonstrative lessons using active teaching methods, hosted special meetings with parents and members of the local community. Other outcomes of the partnership were the project web site and the magazine dedicated to the project.
The partnership “Education - A Journey in Time” comprised activities which equally addressed the students, the teachers and the management team from each partner institution. The students contributed to the research and the making of some materials (Power Point presentations of the school and of the education system, and the evolution of this system over the years; sketches illustrating educational patterns, performances presenting the minorities’ traditions, a photo/drawing exhibition). Thus they enriched their IT and English knowledge and they broadened both their views about their own culture and about the culture and civilization of other nations. Students participated to project meetings as well, where they put forward their prepared presentations, developing their communicative skills and their self-confidence. Student exchange also contributed to the broadening of their cultural perspective and to creating some friendly bonds among young people from different European states.
Besides the effort of coordinating students’ activities, the teachers had the greatest role, taking into account the specific of the themes, that required high-level knowledge in the Education field (Methodology, Educational Strategies, History of Education and so on) and a great ability to synthetize an abstract and vast material.
The teachers participated in an independent activity, including research materials concerning the inclusive education system, ways of ensuring quality in this system, as well as finding and applying new methods in education. The teachers involved in the project improved both their pedagogical knowledge (due to their participation at the international workshops and the open lessons) and their competences of establishing good relations with the students’ families and the community which the school belongs to. Moreover, teachers developed their language and IT skills. Communication between colleagues of different nationalities contributed to the growth of their self-esteem, but also to knowing their colleagues better, which in turn will hopefully lead to building long term friendships.
An ample dissemination activity was organized in each of the two years of project and at the level of each partner institution, consisting of: mini-shows, video recordings of the activities, Power Point presentations. A large number of teachers, students, parents were involved in the project, contributing to the strengthening of the School-Family-Community partnership. They made their contribution to a successful carrying out of the proposed activities, intended to meet certain needs such as: innovation in education, quality management, discovering the cultural roots of each education system, the inclusive education and so on.
To conclude, the partnership “Education – A Journey in Time” aimed and succeeded to be a step forward towards a unity in the diversity of the European education systems.

Összeállította: Szobotin Andrea - Comenius LLP Projekt koordinátor

Posted On kedd, 18 szeptember 2012 09:09 Írta:

2012. június 14-én kecskeméti jutalomkiránduláson vehettek részt azok a diákok, akik a tanév során eredményesen szerepeltek tanulmányi és sportversenyeken, a „Ki mit tud”-on, felléptek iskolai rendezvényeken, illetve aktívan részt vettek cserekapcsolatainkban, a Comenius Programban.

Nagy élmény jelentettek a kirándulóknak a Vadaskert állatai, a városnézés és a fagyizás Kecskemét belvárosában, valamint a Szórakaténusz Játékmúzeum.

Résztvevők:

9. A
Muróczki Mercédesz
Tóth Mónika Orsolya
Török Ramóna
9. C
Rózsa Szonja
Újvári Ivett
Veres Zsófia
Zentai Viktória
9. D
Czibolya Cintia
Galsi Dorina
Kövesdi Dóra
Nagy Anita
10. A
Illés Alexandra
Pavlovics Vivien
10. B
Balázsfalvi Zsófia
Podolák Zsófia
10. D
Molnár Tímea
Balatoni Viven
Kohárszky Roland
11. A
Bán Fruzsina
Bitter Alexandra
Huszár Szabina
Jóni Anita
11. B
Fodor Alexandra
Hollik Anna
12. A
Béki Viktória
Debreczeni Jacqueline
Halász Sándor
Hámori Attila
Szabó Gabriella
12. B
Barsi Lilla
Heitler Márk
László Bettina
Lénárt Rita
Lukács Nikoletta
Kísérő tanárok:
Gacsó Viktória
Tarjánné Martinkó Mária
Benkő Zsuzsanna

{gallery}kepek/jutalomkirandulas/2012{/gallery}

{gallery}kepek/erettsegi/2012/12d{/gallery}

Posted On szerda, 20 június 2012 15:15 Írta:

Tamás Zsuzsanna 12.c 87.8% - 3. helyezett Egyéni
Bódi Renáta, Veress Gergő 12.a 89.6% - oklevél Csoportos
Szabó Gabriella, Havasy Dávid 12.a 73,1% - emléklap Csoportos
Klajkó Tímea, Kecsmár Petra 12.a 72.5% - emléklap Csoportos
Várdai Nikolett, Hámori Attila 12.a 70.6% - emléklap Csoportos
Debreczeni Jacquiline, Wágner Dániel 12.a 68,1% - emléklap Csoportos 
Balázsfalvi Zsófia, Lukács Lívia 10.b 92.3% - oklevél Csoportos

Minden eredményhez gratulálunk!

Posted On hétfő, 04 június 2012 08:29 Írta:

Thumbnail image Thumbnail image

Gratulálunk!

Posted On szerda, 30 május 2012 08:27 Írta:

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Posted On kedd, 22 május 2012 10:46 Írta:
10. oldal / 16